Aprilfeesten

                                                                                                         Nieuwmarkt, 12-2-20

Beste buren,

Allereerst excuses voor de tegenstrijdige signalen vanuit onze kant. Het klopt dat we een vergunningaanvraag hebben gedaan waar geen verandering in te zien is. Dit is puur omdat we te maken hebben met een harde deadline vanuit de gemeente (begin januari), waardoor we noodgedwongen een aanvraag moesten doen vóór onze eerste geplande bestuursvergadering (eind januari). We hebben daarom (zoals elk jaar overigens) dezelfde aanvraag gebruikt. Dit betekent echter niet dat er niets gaat veranderen. Dat gaat er namelijk wél.

Die eerste bestuursvergadering is dus inmiddels geweest en uw boodschap is luid en duidelijk overgekomen: de overlast rond het plein is tijdens de Aprilfeesten te groot.

Hier spelen echter een aantal factoren die we kort willen benoemen:

Drukte
We zien allemaal dat het drukker is geworden in de buurt. Toerisme, horeca en verkeer zijn allemaal toegenomen waardoor de extra aanloop van de Aprilfeesten, ook extra hindert. Tegen de algehele toename van drukte in de buurt kunnen we niets doen. Dit is helaas een nieuwe realiteit waar óók wij ons ook tegen verzetten. Wel kunnen we dingen ondernemen die deze drukte tijdens de Aprilfeesten in betere banen gaan leiden. Daarover later meer.

Publiek
We zien allemaal dat het publiek sinds ongeveer tien jaar, met name ‘s avonds, jonger is geworden. Wij hebben niets gedaan om het feest te promoten onder deze doelgroep. Sterker, we hebben anti-campagnes gevoerd op social media die inmiddels effect hebben. Via Facebook en Instagram sturen we op minder aanloop en beter gedrag. De piek qua grimmige taferelen, lachgasverkoop en overlast door zelf meegenomen drank is inmiddels achter ons. We gaan dus door met deze social media campagnes waarin we de geldende regels en het kleinschalige (buurt)karakter van het feest benadrukken.

Aantal dagen
Vorig jaar was een uniek jaar: onze vergunningsaanvraag was voor het normale aantal dagen (een week), maar we kregen er tien. Dit kwam door de ‘ongelukkige’ val van Koningsdag (traditioneel de laatste dag van de Aprilfeesten). Deze viel op zaterdag, waardoor we effectief twee weekenden geopend waren. We wilden deze opzet proberen als experiment, maar zagen gelijk in dat dit extra druk op de buurt zou leggen. We hebben daarom drie ‘semi-akoestische dagen ingelast: geen harde muziek, maar klassieke muziek, jazz en het kroegkorenconcours. Helaas kregen we te horen dat de bewoners deze maatregelen niet was opgevallen. Onze welgemeende excuses voor hoe dit gelopen is: we gaan het beter doen.

Na onze bestuursvergadering hebben we besloten de volgende acties te ondernemen om de directe omwonenden tegemoet te komen.

MAATREGELEN

A. Lengte Aprilfeesten
Situatie eerst: 10 dagen
Situatie nu: 7 dagen

We zijn het met jullie eens, 10 dagen was te veel. We gaan daarom weer terug naar het normale aantal. De Aprilfeesten duren dit jaar van dinsdag 21 april tot maandag 27 april. Hiervan zijn er 4 ‘volwaardig’ en 3 semi-akoestisch.

Semi-akoestisch betekent dat er geen harde versterkte live muziek zal klinken. We kunnen wel zang versterken (bij het kroegkorenconrours bijvoorbeeld), maar zullen dat niet doen met de drum en bas. We zullen directe omwonenden tijdig informeren over hoe het programma eruit komt te zien, waarbij we ook de semi-versterkte dagen duidelijk aangeven. Hierover later meer.

B. Podia
Situatie eerst: 3 podia (Club de Ville, Bogentent en Torenkamer)
Situatie nu: 2 podia (Club de Ville en Bogentent)

Van een aantal buurtbewoners begrepen we dat het vooral de mengeling van de verschillende geluidsbronnen en bastonen ervoor zorgen dat overlast wordt ervaren. We hebben daarom besloten één (constante) geluidsbron te verwijderen: de Torenkamer. Hier wordt elk jaar van 19:00 tot sluit de Singlesnight in gehouden: dansen op golden oldies op 7-inch plaatjes. We vinden het erg jammer dat dit unieke onderdeel verdwijnt, maar denken hiermee een hele grote stap te kunnen zetten in de waargenomen geluidsoverlast.

C. Sluittijden
Situatie eerst: doordeweeks tot 00:00, weekend + koningsnacht tot 01:00
Situatie nu: doordeweeks 22:30 geluid uit & 23:30 bar dicht, weekend 23:00 geluid uit, 00:30 bar dicht, koningsnacht 00:00 geluid uit, 01:00 bar dicht. Koningsdag om 20:00 dicht.

Dit is voor ons als organisatie het moeilijkste punt. We zijn een stichting zonder sponsors, zonder subsidie en zonder kaartverkoop. Dit terwijl we wel moeten betalen voor de bandjes, de tenten, de beveiliging en de vuilophaal. Het is dus belangrijk dat we de kosten dekken met drankverkoop. En deze loopt eigenlijk alleen goed in de laatste uurtjes voor sluit. Kort gezegd: eerder stoppen kost ons geld, wat we nodig hebben om het feest draaiende te houden. Toch hebben we besloten jullie tegemoet komen door de bar, en met name de muziek, eerder te laten stoppen. Let wel: de horeca rond het plein is doordeweeks wel gewoon tot 01:00 geopend, dus er bestaat een kans dat aanwezigen uitwaaieren over de kroegen.

D. Overig geluid
Situatie eerst: barren en zweefmolen met aparte geluidssystemen
Situatie nu: één centraal geluidssysteem voor alle barren en zweefmolen

De meeste tenten en barren hebben muziek op staan. Voorheen werd dit echter per locatie apart geregeld. Dit draagt volgens ons bij aan de mengeling van verschillende geluidsbronnen en bastonen die als vervelend werd ervaren. Door hier één systeem van te maken, zal het geluid niet meer door elkaar klinken. Geen kakofonie, maar harmonie. En ten alle tijden onder de geluidsnormen. Daarnaast verdwijnt het iconische belletje van de zweefmolen.

Naast de bovengenoemde veranderingen in het feest, gaan we door met de maatregelen die we al troffen, waarin we elk jaar verbeteringen aanbrengen:

  • Optreden tegen eigen drankgebruik en lachgasverkoop
  • Het tijdig ‘schoonvegen’ van bezoekers van het plein
  • Plaatsing van fietsenrekken rondom het plein, duidelijke in- en uitgangen creëren
  • Plaatsing van plaskrullen rondom het plein
  • 3x semi-akoestische dag zonder harde versterkte muziek
  • Voortdurende gesprekken met de Albert Heijn over hun drankverkoop
  • Nauw contact met de buurtregisseur over veiligheid en beheersbaarheid
  • Monitoren van de geluidsniveaus aan belendende gevels

Een ander belangrijk punt is communicatie. We weten inmiddels dat de programmaboekjes en onze social media kanalen niet genoeg zijn. Daarom gaan we de directe omwonenden met informatieflyers in de bus beter op de hoogte stellen. Hier zullen we duidelijker aangeven wat jullie kunnen verwachten.

Ook zullen we bij een aantal directe omwonenden komen luisteren hoe het geluid ervaren wordt vanuit hun woning tijdens de Aprilfeesten.

Daarnaast kunt u de organisatie altijd bereiken op: 06 42990005.

TOT SLOT

Beste buren, we hopen dat we met het inzetten van deze veranderingen en het verduidelijken van voorgaande beslissingen, we jullie vertrouwen kunnen terugwinnen. Het is voor ons de eerste keer dat we zo’n grote wijziging doorvoeren, en we hopen op jullie begrip wanneer deze transitie naar ‘het nieuwe normaal’ wellicht niet vlekkeloos verloopt. De wil om te veranderen is er, nu moeten we samen hard werken aan de uitvoering.

Wat als een paal boven water staat, is dat we willen dat het een feest voor ons allemaal is. Een feest waar de belangen van jong en oud, bandjes en bezoekers, buren en bewoners allemaal bij elkaar komen. Zoals op een écht buurtfeest. 

We hopen jullie er te zien.

Koen, Clara, Bram, Madje, Agniet, Tomas, Twan, Marielle, Storm, Willem, Hector, Flip, Sander, Astrid, Tjalle en Koentje