Adverteren in OpNieuw

U overweegt, of hebt de wens te kennen gegeven, in het buurtblad te adverteren. Wij zijn u daar erkentelijk voor. De publicatie van OpNieuw is mede afhankelijk van deze inkomsten. Op deze pagina vindt u informatie over de tarieven en over de wijze van aanleveren.

Formaat

U kunt kiezen uit de volgende formaten*:

– hele pagina € 720,-
– halve pagina liggend € 360,-
– halve pagina staand € 360,-
– 92 x 134 mm € 90,-
– 190 x 64 mm € 90,-
– 92 x 64 € 45,-

* deze formaten gelden per 1 juni 2021

Kwaliteit/resolutie

De resolutie van een afbeelding of ontwerp wordt bepaald door de DPI (wat staat voor dots per inch (aantal punten per inch). Voor onze advertenties raden wij een resolutie aan van 300 DPI voor het beste resultaat bij het drukken. Soms lukt dit niet, maar wij hanteren een minimale resolutie van 150 DPI voor een goed resultaat.

Aanleveren

Stuur de gegevens naar advertenties@opnieuw.nu.
Bij voorkeur kant-en-klaar. U kunt ook de tekst en eventueel een afbeelding los aanleveren. In dat geval wordt de lay-out verzorgd door OpNieuw tegen een eenmalig tarief van € 30 (alleen tekst) of € 50 (tekst en afbeelding).

Bij aanlevering de volgende gegevens vermelden:
– De rekening wordt naar het e-mailadres van de contactpersoon gestuurd.
– Contactpersoon
– Postadres Contactpersoon
– E-mailadres Contactpersoon

Opzeggen

OpNieuw verschijnt 4 keer per jaar (maart, juni, september en december). Uw advertentie loopt door voor de volgende edities. Opzeggingen en wijzigingen per e-mail (advertenties@opnieuw.nu) uiterlijk 1 maand voorafgaande aan de publicatie (dus medio februari, mei, augustus en november van het lopende jaar).