Adverteren in OpNieuw

Kosten

Een advertentie kost € 1,- per cm2.

Mogelijke breedtes: 9,2 cm – 19 cm (paginabreed).

De hoogte kan variëren van 3 cm tot 27 cm.

Het meest voorkomende formaat, 9,2 cm breed bij 4,5 cm hoog, komt neer op een bedrag van € 41,40; het grootst mogelijk formaat (hele pagina), 19 cm breed bij 27 cm hoog kost € 461,70.

kwaliteit/resolutie

De resolutie van een afbeelding of ontwerp wordt bepaald door de DPI (wat staat voor Dots per Inch (aantal punten per inch). Voor onze advertenties raden wij een resolutie aan van 300 DPI voor het beste resultaat bij het drukken. Soms lukt dit niet, maar wij hanteren een minimale resolutie van 150 DPI voor een goed resultaat.

Aanleveren

Stuur de gegevens naar advertenties@opnieuw.nu

Bij voorkeur kant-en-klaar. U kunt ook de tekst en eventueel een afbeelding los aanleveren. In dat geval wordt de lay-out verzorgd door OpNieuw tegen een eenmalig tarief van € 30 (alleen tekst) of € 50 (tekst en afbeelding).

Bij aanlevering de volgende gegevens vermelden:

  • Contactpersoon
  • Postadres Contactpersoon
  • E-mailadres Contactpersoon

De rekening wordt naar het e-mailadres van de contactpersoon gestuurd.

opzeggen

OpNieuw verschijnt 4 keer per jaar (maart, juni, september en december). Uw advertentie loopt door voor de volgende edities. Opzeggingen en wijzigingen per e-mail (advertenties@opnieuw.nu) uiterlijk 1 maand voorafgaande aan de publicatie (dus medio februari, mei, augustus en november van het lopende jaar).