Oploop voor OpNieuw

zondag 1 oktober 14:15 Boomsspijker

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: de redactie van OpNieuw kraakt in zijn voegen. Wat er nog over is aan redactieleden heeft een kritische grens bereikt. De meesten van hen zijn dicht bij de zeventig of daar al (ver) overheen, en zij doen al vele jaren dienst (sommigen meer dan dertig jaar). Doordat wij met nog maar zo weinigen zijn, legt de uitgave van een nieuw nummer een steeds groter beslag op onze tijd.

Gelukkig zijn er veel mensen in de buurt die van OpNieuw houden en die het belang zien van een buurtblad in de Nieuwmarktbuurt. De bezorgers worden regelmatig enthousiast aangeklampt: “Ha, de nieuwe OpNieuw! Ik vind het zo’n fijn blad!”. De meeste mensen reageren verrast als ze horen dat wij het niet meer trekken. Sommigen geven aan dat ze er vaker over gedacht hebben iets te willen doen voor OpNieuw, maar veronderstelden dat wij daar niet op zaten te wachten. Een enkeling gaf te kennen dat hij ons ziet als een “besloten, zuur clubje”. Dit alles geeft te denken.

Zelf ben ik vijf jaar geleden – na het overlijden van Riet Paasman ­– begonnen als eindredacteur. Zonder enige ervaring. Ik dacht – naïef, geef ik toe – dat ‘eindredactie’ inhield het redigeren van de aangeleverde teksten. Inmiddels weet ik wel beter. Met vallen en opstaan en advies van mensen uit het vak, ben ik er achter gekomen wat het inhoudt om een tijdschrift te maken en in de lucht te houden; en heb ik er zowaar plezier in gekregen. Maar na vijf jaar vind ik het tijd geworden om het stokje over te dragen aan een jongere generatie. OpNieuw is dus op zoek naar een nieuwe eindredacteur. Ook de overige redactieleden en de opmaker willen op (korte) termijn “met pensioen”.

Tijd dus om de buurt te mobiliseren, ervan uitgaande dat de buurt het belangrijk vindt OpNieuw in leven te houden. (Wij denken van wel.) Wij gaan daarvoor “Oploop voor OpNieuw” organiseren, een ‘oploop’ van betrokken buurtbewoners die mee willen denken over een reddingsplan voor OpNieuw.

Voor de goede orde: het gaat vooral om mensen die met plezier een nieuwe redactie willen formeren, of die mee willen denken over de toekomst van ons mooie buurtblad.

Wij nodigen u uit om op zondag 1 oktober om twee uur ’s middags naar de Boomsspijker te komen. Datum en tijdstip zijn onder voorbehoud, houd de website van OpNieuw (www.opnieuw.nu) tegen die tijd in de gaten. U kunt ook een bericht sturen naar redactie@opnieuw.nu (onderwerp “oploop”), dan kunnen wij u op de hoogte houden van eventuele veranderingen.

Namens de redactie,
Roos Hendriks