logo OpNieuw buurtkrant Nieuwmarkt Amsterdam

In de laatste editie ondermeer:

Bij het verschijnen van het zomernummer 2014 van OpNieuw

Bij het verschijnen van het zomernummer 2014 van OpNieuw

OpNieuw archief

OpNieuw: het blad, de mensen, doelstelling, DEADLINE VOLGENDE NUMMER

Steun OpNieuw op ING-bankrek.: 6037046 tnv: Stichting OpNieuw Amsterdam. Uw gift is fiscaal aftrekbaar: OpNieuw is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI.

Zoeken naar:

'OpNieuw' is de buurtkrant van de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam.
Via deze site is een archief van artikelen toegankelijk alsmede achtergrond informatie over 'OpNieuw'.

Salon Culturel aan de Oude Waal door Antje Postma

Uit het nummer: "OpNieuw,krant voor de Nieuwmarkt, 21e jaargang nr.4, december2003"

Sinds 1997 organiseert Marlie van der Venne tweemaal per jaar haar Salon Culturel aan de Oude Waal 32. Salon Culturel is een oud begrip afkomstig uit het Frankrijk van de 17e en 18e eeuw, waar vrouwen die wat te vertellen hadden op artistiek of literair wetenschappelijk gebied elkaar ontmoetten om uiting te geven aan hun ambities en om met elkaar van gedachten te wisselen. De plaats waar dat zou hebben gekund, de universiteit, was immers in vroeger tijden uitsluitend voor mannen bestemd, zodat vrouwen andere manieren zochten en vonden om hun talenten aan bod te laten komen.Aanvankelijk was de Salon Culturel voor Marlie een leuke manier om bevriende kunstenaars, zowel mannen als vrouwen, de kans te geven hun werk te tonen in kleine kring voor een beperkt publiek in de ruimte die zij daarvoor in haar huis beschikbaar heeft en die zich daarvoor uitstekend leent. In het dagelijks leven werkt Marlie als fulltime docente Frans aan het St. Michaelscollege in Zaandam. Ze doet haar werk met veel plezier en vol overgave, zodat de Salon Culturel en haar Franse conversatieles bijkomende bezigheden zijn.

Ze heeft duidelijke ideeŽn over de Salon en wat voor eisen ze stelt aan het soort kunst Meer...

Laatste nieuws

deadline, Nieuws, over OpNieuw Online
03-03-2014 t/m 30-06-2014

DEADLINE voor bijdragen aan het september-nummer is 4 augustus 2014 ------------------------- ---------------------------------------------------------- De zomer-expositie in de vitrines van de Sint Antoniesbreestraat, "Zuidertoren 400 jaar", is vanaf 12 juni2014 te zien. Scholieren van "De Witte Olifant" tekenen ervoor! ---------------------------------------------------------- OVER OpNieuw ONLINE: De meeste uitgaven van OpNieuw, vanaf nr.1 in 1983 tot en met de meest recente, staan nu ook op: issuu.com/opnieuw Dank aan Waag Society.

meer

"Naar aanleiding van...":Schuifgroen door Herman Vuysje door Sjaak van der Leden

Uit het nummer: "OpNieuw,krant voor de Nieuwmarkt, 21e jaargang nr.4, december2003"

Voor een binnenstadsbewoner als ik, die zín vroege jeugd op het platteland doorbracht, er werd geboren en tot zín zestiende daar bleef, heeft ďbuiten de stadĒ altijd een zekere aantrekkingskracht gehouden. Hoewel zeer verknocht aan de binnenstad zijn stilte en natuur altijd een welkome compensatiemogelijkheid gebleken voor opwinding en stress van de straat en de continue activering die ik ervaar als ik thuis mín atelier/computerkamer binnenkom. De wetenschap dat ik door op de fiets te stappen na een half uur in een andere wereld terecht kom, heeft me zo vaak naar dit middel tot ontspanning en inspiratie doen grijpen, dat ik niet alleen de wijde omgeving van Amsterdam heb leren kennen, maar die ook heb zien veranderen in de vijfentwintig jaar dat ik dit al doe. Toen dan ook mín oog getrokken werd naar een fotootje in het Parool, waarop wat mistig de strekdam van Zeeburg staat afgebeeld, was ik verkocht voor het boekje waarin deze foto is afgedrukt.Fotografe Marian van de Veen- van Rijk is er verantwoordelijk voor dat ik Schuifgroen van Herman Vuijsje ben gaan lezen. Met schuifgroen bedoelt Vuijsje de gestaag opschuivende grens tussen landelijk en stedelijk gebied, waarover hij zich zorgen maakt, omdat daardoor al veel Meer...