logo OpNieuw buurtkrant Nieuwmarkt Amsterdam

In de laatste editie ondermeer:

Bij het verschijnen van het eindejaarnummer 2013 van OpNieuw, OpNieuw 2013 nr. 4

OpNieuw archief

OpNieuw: het blad, de mensen, doelstelling, DEADLINE VOLGENDE NUMMER

Steun OpNieuw op ING-bankrek.: 6037046 tnv: Stichting OpNieuw Amsterdam. Uw gift is fiscaal aftrekbaar: OpNieuw is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI.

Zoeken naar:

'OpNieuw' is de buurtkrant van de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam.
Via deze site is een archief van artikelen toegankelijk alsmede achtergrond informatie over 'OpNieuw'.

De Radicale Verlichting, beschouwing over het denksysteem van Spinoza, door Haije Bouwman

Uit het nummer: "OpNieuw,krant voor de Nieuwmarkt, 25e jaargang nr.1, maart/april 2007, voorplaat Ada van Wonderen"

Waar denkt u aan als ik u vraag: Wat zijn belangrijkste ideeën waarop onze samenleving gebaseerd is en die het verdedigen waard zijn? U zegt dan waarschijnlijk: tolerantie of vrijheid van meningsuiting of de scheiding van kerk en staat en u noemt vast ook de democratie. Maar weet u wanneer en door wie deze ideeën voor het eerst binnen één denksysteem onder woorden gebracht werden? Het antwoord ligt heel dichtbij huis: door de zeventiende-eeuwse Amsterdammer Baruch de Spinoza.In een vorige Opnieuw is al kort aandacht besteed aan deze grote joods-Portugese filosoof, die op de Zwanenburgwal geboren is, opgroeide in de joodse buurt, waar nu het Waterlooplein en de Stopera zijn, en die 28 van zijn 44-jarige leven (1632-1677) in Amsterdam woonde. In dit artikel iets meer over Spinoza’s rationele verlichtingsideeën. Voor de meeste van zijn tijdgenoten waren die veel te radicaal, maar ondertussen zijn ze voor ons zo gewoon, dat we ze niet eens op scholen aan onze kinderen leren. Dat laatste is iets waar de historicus professor Jonathan Israel zich bijzonder over kan opwinden, terwijl hij een Engelsman is, die werkt in de V.S. aan de Princeton Universiteit. Hij schreef twee dikke pillen, met een enorme hoeveelheid overtuigende bewijzen, Meer...

Laatste nieuws

deadline, Nieuws, over OpNieuw Online
03-03-2014 t/m 30-06-2014

DEADLINE voor bijdragen aan het juni-nummer is 12 MEI 2014 ------------------------- Ophef rond de voorplaat van OpNieuw Het hadden net zo goed Russen of Fransen of Duitsers kunnen zijn. De voorplaat was bedoeld om de toeristenvloedgolf die het centrum dagelijks overspoelt, speels in beeld te brengen – middels een groepje Aziatische toeristen dat ook in het Engels moeite heeft met de r. Tourist Tsunami staat eronder voor alle duidelijkheid. Een grap. Die grap kun je flauw vinden. Maar het is nooit de bedoeling geweest wie dan ook te discrimineren of te beledigen. Als die indruk bestaat, spijt ons dat. De redactie van OpNieuw ---------------------------------------------------------- De lente-expositie in de vitrines van de Sint Antoniesbreestraat, "Buddha", is te zien tot eind april 2014 ---------------------------------------------------------- OVER OpNieuw ONLINE: De meeste uitgaven van OpNieuw, vanaf nr.1 in 1983 tot en met de meest recente, staan nu ook op: issuu.com/opnieuw Dank aan Waag Society.

meer

Dichterspagina van Jorge Bolle, maart 2007

Uit het nummer: "OpNieuw,krant voor de Nieuwmarkt, 25e jaargang nr.1, maart/april 2007, voorplaat Ada van Wonderen"

Beeld

Of het door de gestage regen komt of door de voortschrijdende en schrijnende tijd... Mijn zoeken bij het leven en in de taal gaat soms gepaard met enige melancholie. Laatst werd ik geconfronteerd met een moment van tijdsverwarring met zo´n vleugje nostalgie. Snuffelend in een muziekwinkel viel mijn oog, totaal onverwacht, op de nieuwe CD van Chicago. Toen ik nog jonge jongen was, was hun muziek mij zeer dierbaar. Als ik ooit ergens fan van geweest ben dan was het van deze Amerikaanse popgroep. Ik dacht dat de band alleen nog teerde op haar prachtige verleden en dat ze geen nieuwe songs meer maakten.
Met bijna dezelfde opwinding als, pak um beet 31 jaar geleden, kocht ik de CD. Vermeldenswaard is dat ik ook alle lp´s van deze groep nog steeds goed bewaard heb. Hoewel ik, bij het afluisteren, ook wel door kreeg dat ze hun mooiste muziek lang geleden gemaakt hebben, waande ik mij tijdloos en jong. Pretentieloos genieten.
Maar het riep ook een onvervuld verlangen op. Ik ging direct kijken of de groep op korte termijn misschien naar Europa zou komen voor een tour. Het leek mij geweldig de bandleden weer life te kunnen Meer...