logo OpNieuw buurtkrant Nieuwmarkt Amsterdam

In de laatste editie ondermeer:

Bij het verschijnen van het eindejaarnummer 2013 van OpNieuw, OpNieuw 2013 nr. 4

OpNieuw archief

OpNieuw: het blad, de mensen, doelstelling, DEADLINE VOLGENDE NUMMER

Steun OpNieuw op ING-bankrek.: 6037046 tnv: Stichting OpNieuw Amsterdam. Uw gift is fiscaal aftrekbaar: OpNieuw is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI.

Zoeken naar:

'OpNieuw' is de buurtkrant van de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam.
Via deze site is een archief van artikelen toegankelijk alsmede achtergrond informatie over 'OpNieuw'.

Die onheilvolle plaats. Tine van Berken over de Nieuwmarkt door Jeannette Kok

Uit het nummer: "OpNieuw,krant voor de Nieuwmarkt, 21e jaargang nr.3, oktober 2003. Voorplaat: Sjaak van der Leden"

Veel bewoners van de Nieuwmarkt zullen het kinderboek De blaaspijpers van de Montelbaan, geschreven door Jo Elsendoorn, wel kennen. Het verscheen in 1964 bij uitgeverij Kris Kras in Amsterdam en speelt zich helemaal in onze buurt af. Ook in oudere boeken speelt de Nieuwmarkt soms een rol. In de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, waar een grote collectie kinderboeken wordt beheerd, werd bij toeval een kinderboek ontdekt waarin een - al dan niet waarheidsgetrouw - beeld wordt geschetst van de Nieuwmarkt eind negentiende eeuw. Het gaat om Kruidje-roer-me-niet, geschreven door Tine van Berken.Kruidje-roer-me-niet
Kruidje-roer-me-niet, oorspronkelijk verschenen in 1899, gaat over de verwende en driftige jongejuffrouw Elize, die opgroeit bij twee tantes omdat haar ouders overleden zijn. Om haar te leren meer rekening met anderen te houden, wordt zij in de vakantie naar een gezin met goed opgevoede kinderen in Amsterdam (Vondelparkbuurt) gestuurd. Bij een tochtje in de stad krijgt ze ruzie met de andere meisjes en loopt weg. Ze verdwaalt en komt op de Nieuwmarkt terecht. In het boek staat een afbeelding van de Nieuwmarkt, met een tekst erbij waaruit men kan opmaken dat het daar geen geschikte omgeving was voor een jongedame. Na dat avontuur brengt een jongen Meer...

Laatste nieuws

deadline, Nieuws, over OpNieuw Online
03-03-2014 t/m 30-06-2014

DEADLINE voor bijdragen aan het juni-nummer is 12 MEI 2014 ------------------------- Ophef rond de voorplaat van OpNieuw Het hadden net zo goed Russen of Fransen of Duitsers kunnen zijn. De voorplaat was bedoeld om de toeristenvloedgolf die het centrum dagelijks overspoelt, speels in beeld te brengen – middels een groepje Aziatische toeristen dat ook in het Engels moeite heeft met de r. Tourist Tsunami staat eronder voor alle duidelijkheid. Een grap. Die grap kun je flauw vinden. Maar het is nooit de bedoeling geweest wie dan ook te discrimineren of te beledigen. Als die indruk bestaat, spijt ons dat. De redactie van OpNieuw ---------------------------------------------------------- De lente-expositie in de vitrines van de Sint Antoniesbreestraat, "Buddha", is te zien tot eind april 2014 ---------------------------------------------------------- OVER OpNieuw ONLINE: De meeste uitgaven van OpNieuw, vanaf nr.1 in 1983 tot en met de meest recente, staan nu ook op: issuu.com/opnieuw Dank aan Waag Society.

meer

Kinderen maken een eigen boek van begin tot eind. door Antje Postma

Uit het nummer: "OpNieuw,krant voor de Nieuwmarkt, 21e jaargang nr.3, oktober 2003. Voorplaat: Sjaak van der Leden"

Buurthuis De Boomsspijker organiseert al drie jaar met veel succes een bijzondere cursus waarin kinderen van negen tot twaalf jaar hun eigen boek maken. Niet het verhaal, maar het boek zelf. Hoe dat in zijn werk gaat vertellen Barbara Wichers Hoett en Arthur van Norden. Arthur: ‘Voor elke cursus schrijf ik een verhaal. Daarvoor ga ik steeds uit van een gebouw in de Nieuwmarktbuurt. Er staan veel gebouwen in de deze buurt die stuk voor stuk een geheim lijken te bevatten. In het eerste boek gaan de kinderen op zoek naar het geheim van De Waag. Het verhaal in het tweede boekje speelt zich af in het Scheepvaarthuis en het laatste boekje gaat over het geheim van de Zuiderkerk. In dit verhaal gaan Bo, Dirk en Engeltje samen met het hondje Juultje op zoek naar dat geheim. Veel informatie halen ze uit het grote oude boek ‘Mysteriën van Amstelodamus’, dat ze mogen inkijken in het buurtboekwinkeltje. Natuurlijk beleven ze van alles en krijgen ze te maken met allerlei gevaarlijke situaties. Hoe dat afloopt… ja dat weet niemand behalve de kinderen zelf. Ieder kind dat meedoet aan deze cursus moet zelf een slot bedenken, want ik weet het niet.’

Behalve Meer...