Er wordt gewerkt aan een nieuwe website voor OpNieuw. Daar zal te zijner tijd ook de inhoud van de oude website weer te vinden zijn.
U kunt OpNieuw online lezen op issue.com/opnieuw
Voor vragen kunt u een e-mail sturen aan webmaster@opnieuw.nu